Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Kuva: Heikki Mustonen
Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen
 
Uudenkaupungin makeavesialtaaseen laskevan Sirppujoen valuma-alue on merkittävin happamien sulfaattimaiden esiintymisalue Varsinais-Suomessa. Happamuuden lisäksi joen vesienhoidollisena haasteena on hajakuormitus, tulvat ja uoman rakenteelliset muutokset. Sirppujoella ei ole aiemmin tehty kokonaisvaltaista vesien- ja tulvasuojelun suunnittelua tai vastaavien toimenpiteiden kohdentamista. 
 
Hankkeen tavoitteena on Sirppujoelle ja sen valuma-alueelle kohdistuvan suunnittelun ja käytännön esimerkkien avulla edistää ja kehittää vesiensuojelua, sopeutumista tulvahaittoihin joen alajuoksulla, sekä jakaa tietoa ja jalkauttaa parhaita käytäntöjä vesiensuojelusta happamilla sulfaattimailla. 
 
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:
  • Etsiä eri sopeutumiskeinoja Sirppujoen alajuoksun tulvahaitoille
  • Edistää säätösalaojituksen ja -kastelun käyttöönottoa sekä parantaa sen vaikuttavuutta happamilla sulfaattimailla
  • Pilotoida biohiilisuodattamoa vesiensuojelun uutena toteutuskeinona
  • Lisätä tietämystä ja motivoida maanomistajia vesiensuojelun tehokkaaseen toteutukseen

 

Uutisia
Kiertotalouden Varsinais-Suomi -verkkosivuilla 26.6.2018:   http://www.lounaistieto.fi/kiertotalous/2018/06/18/biohiilella-maatalouden-ravinnekuormitusta-vastaan/

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut