Työterveyshuolto yrittäjän hyvinvoinnin edistäjänä

Vuosittain maa- ja metsätaloudessa tapahtuvasta n. 7000 työtapaturmasta suurin osa tapahtuu kotieläintilalla. Vahinkoja sattuu kiiretilanteessa koneiden ja eläinten parissa. Maatalousyrittäjän monipuolinen työ altistaa myös melulle, kemikaaleille, pölylle ja homeelle tai jopa eläimistä tarttuville taudeille kuten myyräkuumeelle. Työterveyshuolto on osa maatilayrityksen johtamista ja hyvin johdettu maatila viestittää myös ulospäin, että asiat ovat hallinnassa. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea sekä henkistä että fyysistä jaksamista ja ennaltaehkäistä työstä johtuvia sairauksia ja työtapaturmia. 

Työhyvinvointi kuntoon asiantuntijoiden yhteistyönä

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon vahvuus on ammattihenkilöiden moniammatillinen tiimi, jossa mukana on työterveyshuollon asiantuntijan koulutuksen saanut maatalouden asiantuntija. Työterveyshuollon olennainen osa on tilakäynti, jonka aikana arvioidaan työn riskejä sekä annetaan ohjeita ja neuvotaan mm. työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Käynnistä tila saa kirjallisen palautteen, jossa on huomioitu tilakokonaisuus, yrittäjän terveys ja hyvinvointi kehittämisehdotuksineen.

Tilakäynnin aikana saat:

 • ehdotuksia menetelmien ja prosessien kehittämiseksi
 • tietoa uusista keventävistä menetelmistä ja hyvistä käytännöistä
 • konkreettisia ja tilasi kannalta realistisia ehdotuksia työhyvinvointisi parantamiseen
 • talouden näkökulman ratkaisujen arviointiin
 • ammattiasioita ymmärtävän keskustelukumppanin
 • tietoa mittaustulosten taustoista: mistä kertoo, miten voit vaikuttaa
 • ehdotukset miten ratkaisua voidaan lähteä hakemaan
 • asiantuntijaverkoston tuen
Maatalouden asiantuntijan käyttö työterveyshuollon tilakäynnillä on maksullista. Pyrimme kuitenkin siihen, että tilakäynnistä ei synny yrittäjille laskua, vaan tilakäynnit tehdään Kela-korvauksen
puitteissa. Palvelumaksuumme sisältyy arvonlisävero, joka ei vähennä Kela-korvauksen määrää, vaan työterveyshuollon toimija vähentää veron normaalin arvonlisäverokäytännön mukaan.

Lue lisää työterveyshuollosta Melan ja Työterveyslaitoksen sivuilta.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut