Kasvinsuojelusuunnitelma säästää aikaa ja rahaa

Neuvo-palvelun kasvinsuojeluosio mahdollistaa kasvinsuojelusuunnitelman teon hyvissä ajoin rauhassa ennen kasvukauden alkua. Samalla kannattaa miettiä IPM-periaatteiden, joita jokaisen viljelijän tulee noudattaa, toteutuminen omalla tilalla. Ne ohjaavat myös taloudelliseen kasvinsuojeluun. Aluksi voidaan miettiä viljelyteknisiä keinoja. Millä muulla kuin kemialla selvitään ja voidaan vähentää kasvinsuojelukustannuksia? Tähän liittyvät muun muassa tarkoituksenmukainen  viljelykierto, muokkaustoimet, lajikevalinnat.

Ajoissa hankkien saa sopivat aineet

Kasvinsuojelusuunnitelman pohjalta on hyvä varata tarvittavat torjunta-aineet. Silloin voidaan tilaus tehdä hyvissä ajoin ja saadaan sitä, mitä on suunniteltu. Kesällä voidaan vielä tarkentaa tilanteen mukaan käyttömääriä ja -kohteita.

Useimmiten ennakkotilauksilla saadaan selvää säästöä hankintoihin ja toimijoita voi kilpailuttaa rauhassa. Vasta kesällä hankittaessa ei välttämättä saada niitä aineita, joita halutaan. Joudutaan tyytymään siihen, mitä liikkeen varastossa on. Silloin voivat ympäristörajoituksetkin unohtua. Niiden noudattaminen kuuluu täydentävien ehtojen piiriin ja vaikuttaa kaikkiin tukiin.

Tehoaineita vaihdellen tulos paranee

Aluksi on hyvä muistella ja katsoa aikaisempien vuosien kokemuksia ja käytettyjä aineita. Silloin vältytään perättäiskäytön riskeiltä. Sopivasti tehoaineita vaihdellen ja kasvinvuorotusta käyttäen hallitaan resistenssiriskiä edullisimmin. Tällöin selvitään myös pienemmillä ainemäärillä.

Lohkomuistiinpanot auttavat suunnittelussa ja niitä kannattaa hyödyntää.

Kerääjäkasvit tuovat omat haasteensa

Uutena kasvinsuojelullisena haasteena on ensi kesänä kerääjäkasvien käyttö etenkin hukkakauraisilla lohkoilla. Hukkakauran torjunta-aineet eivät sovi heinämäisille kasveille. Puma Extraa voidaan käyttää, jos kerääjäkasvina on puna- tai valkoapilaa ja raiheinää viljan kanssa kylvettynä. Apilat rajaavat paljon rikkatorjunta aineita pois. Jäljelle jää oikeastaan vain Expres + MCPA. Kerääjäkasvit sinällään vähentävät rikkapainetta kilpailemalla niiden kanssa. Etenkin syksyllä puinnin jälkeen tällä voi olla merkitystä.

Kustannuksissa suurat vaihtelua

Erikoiskasvien viljelyssä on totuttu kasvinsuojelun suunnitteluun. Siinä ei oikein pärjää muuten. On huomioitava erilaiset ympäristörajoitukset: perättäiskäyttö-, pohjavesi-  ja vesistörajoitukset. Nämä pakottavat vaihtamaan tehoaineita ja miettimään tarkoin, mitä millekin lohkolle eri vuosina käytetään. Hyvä viljelykierto helpottaa asiaa, jos siihen on mahdollisuus.

Erikoiskasveilla kasvinsuojelukustannus on huomattavasti suurempi kuin viljan viljelyssä. Viljallakin tilojen ja lohkojen välinen ero on ollut 20 - 50 euroa hehtaarille. Erikoiskasveilla ero voi olla huomattavasti suurempi. Toki tähän vaikuttavat monet tekijät, ei yksin suunnittelu.

Kasvinsuojelusuunnitelmaa voidaan myös tarkentaa kasvukaudella asiantuntijan tekemällä kasvustokäynnillä, joka voidaan myös liittää Neuvo-järjestelmään. Yhdessä pohtimalla löydetään ratkaisuja akuutteihin ja pitkävaikutteisiinkin ongelmiin helpommin ja edullisemmin.

Kasvinsuojelua on mahdollista pohtia nyt yhdessä asiantuntijan kanssa Neuvo-tuella. Hyödynnä ulkopuolisen näkemys kasvinsuojelussa. Tilaa tästä!

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut