Kalastusalueet

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä.

Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja virkistyskalastusta edustavat tahot. Kalastusalueelle kuuluu joitakin julkisoikeudellisia hallintotehtäviä, kuten rauhoitusalueista päättäminen. Kalastusalueella on myös muita tehtäviä (yksityisoikeudelliset tehtävät). Kalastusalueet voivat saada hoitaakseen kalaveden osakaskunnille ja muille kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä sopimuksilla.

Satakunnan Kalatalouskeskuksen toimialueella on yhteensä 14 kalastusaluetta. Näistä Satakunnan Kalatalouskeskuksen isännöimiä kalastustusalueita on 5 kpl:

  • Merikarvia
  • Luvia
  • Isojärvi
  • Pori
  • Kullaa
  • Kokemäenjoki-Loimijoki

Isännöitsijä Tero Ylikylä, p. 0400 590 251, tero.ylikyla@proagria.fi

Oletko kiinnostunut isännöinti- tai talouspalvelustamme?

Kysy isännöintipakettiamme Tero Ylikylältä.

Satakunnan kalastusalueet 2015

Satakunnan kalastusalueet voit ladata myös tästä.