Tietojen hyödyntäminen johtamisessa I – Omien tunnuslukujen hyödyntäminen