Viikkoraha vai palkka? Nuoret töihin vähennyskelpoisella palkalla

Kuva: Alexas_Photos, Pixapay

Maatilan nuoret ”pääsevät” usein osallistumaan tilan töihin. Motivaatiota ja työintoa saa kasvatettua, jos viikkorahan asemasta nuorelle maksetaankin virallista palkkaa. Verovuonna vähintään 15 vuotta täyttävälle nuorelle maksettu palkka on vähennyskelpoista maatalouden verotuksessa ja pitkälti myös verovapaata.  Yleisesti ansiotulo on 10 000 euroon asti verovapaata, ja 20 000 euron ansiotulostakin veroa maksetaan vain noin 10 %.

Palkanmaksu nuorelle maatalousyrittäjän perheenjäsenelle on hyvin edullista

Vasta 17-vuotta täyttäneiltä peritään palkan maksun yhteydessä ns. sosiaalikuluja eli työeläkevakuutusmaksua ja työttömyysvakuutusmaksua. Maataloudessa poikkeuksellisesti 17-18-vuotias perheenjäsen kuuluu MYEL-vakuutettavien henkilöpiiriin, mutta MYEL-vakuutuksen alaikäraja on kuitenkin 18 v. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 18-vuotiasta perheenjäsentä ei tarvitse lainkaan eläkevakuuttaa eikä siis maksaa työeläkevakuutusmaksua. Työttömyysvakuutusmaksu pitää palkasta kuitenkin pidättää 17-vuotiaasta ylöspäin.

Jos nuori ei ole perheenjäsen ja on täyttänyt 17 vuotta, pidätetään hänen palkastaan (vuonna 2019) työntekijän työeläkemaksua 6,75 % ja työttömyysvakuutusmaksua 1,50 %. Tällöin nuorelle työntekijälle pitää ottaa TYEL-eläkevakuutus. Nämä 8,25 % maksut pitää pidättää palkasta, vaikka ennakonpidätysprosentti olisikin nolla. Nämä maksut ovat maatalouden verotuksessa vähennyskelpoisia samoin kuin maksettu palkka.

Nuoren veroprosentin näkee verokortista, joka pitää olla palkkaa maksettaessa. Ilman verokorttia työnantaja on velvollinen pidättämään 60 % ennakonpidätyksen maksamastaan palkasta. Verohallinto lähettää automaattisesti vuodenvaihteessa verokortin kaikille yli 15-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ollut aikaisempia tuloja. Vanhemmat voivat tilata alle 15-vuotiaalle verokortin puhelimitse verohallinnon palvelunumerosta 029 497 000 tai verohallinnon sähköisen asiointipalvelun Omaveron kautta.

Nuorelle kertyy myös palkallista vuosilomaa 2 arkipäivää kuukaudessa, jos työtä on tehty vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa tai kalenterikuukaudessa on kertynyt 35 työtuntia.

Nuoren tapaturmavakuutukset kannattaa tarkistaa

Tapaturmavakuutusten kattavuus on hyvä tarkistaa. Korvaako olemassa oleva vakuutus työtapaturman? Vakuutuksen määrää perheenjäsenyys ja ikä. 

Maatilalla työskentelevälle alle 18-vuotiaalle perheenjäsenelle tapaturmavakuutus ei ole pakollinen. Melan kautta voi kuitenkin ottaa vapaaehtoisen MATA-tapaturmavakuutuksen, joka on hyvin edullinen. Esimerkiksi 4 000 euron ansiosta vapaaehtoinen MATA-tapaturmavakuutus on 56 euroa vuodessa.  Jos yli 18-vuotiaalle nuorelle perheenjäsenelle maksetaan palkkaa 3 900 euroa (tarkistettu vuonna 2020: 3980 euroa)  tai yli vuodessa, on hänelle otettava pakollinen MYEL-eläkevakuutus ja samalla hän saa pakollisen MATA-tapaturmavakuutuksen.  MATA-vakuutus asioissa kannattaa kääntyä mela-asiamiehen puoleen.

Jos palkkaamasi nuori ei ole perheenjäsen, pitää hänet vakuuttaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta, jos maksamasi palkkasumma on enemmän kuin 1 300 euroa yhteensä kaikilta työntekijöiltä koko vuoden aikana. Tapaturmavakuutuksia myyvät kaikki vakuutusyhtiöt.

Laki suojelee nuoria myös maatilan töissä

Vaikka työnantajana ovat omat vanhemmat, se ei poista heiltä työnantajavelvoitteita.  Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) kannattaa ottaa tosissaan ja kertoa nuorelle myös häntä koskevasta laista. Siinä määritellään työnantajan vastuuksi huolehtia siitä, ettei työ vaadi nuoren ikään ja voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta sekä velvoitetaan työnantaja ohjaamaan ja perehdyttämään nuori erityisen huolella. Nuoreksi työntekijäksi luokitellaan laissa alle 18-vuotias nuori.

Nuorta työntekijää koskevat myös seuraavat ikärajat:

  • Alle 14-vuotias voi saada erityisestä syystä työsuojeluviranomaiselta poikkeusluvan tilapäiseen työskentelyyn esiintyjänä tai avustajana esimerkiksi taide- ja kulttuuriesityksissä. 
  • Laki määrittelee 14-vuotiaan työntekijäksi.
  • Vakituiseen työsuhteeseen saat mennä, jos olet täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut oppivelvollisuutesi.
  • Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan ja lukukauden aikanakin työaikaa on rajoitettu. 
  • Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana.
  • Jos olet täyttänyt 14 vuotta tai täytät vuoden 2019 aikana 14 vuotta, tarvitset huoltajan luvan työsopimuksen tekemiseen.

Yhdessä nuoren kanssa voi pohtia, mitä tarkoittaa kohtuuton ponnistus ja vastuu tai mikä on huolellinen perehdytys ja ohjaus. Lisäksi kannattaa tehdä oikea työsopimus, johon kirjataan nuoren työtehtävät ja palkka. Tämä voi osoittautua erittäin haastavaksi tehtäväksi. On vaikea erottaa, mistä töistä palkka oikeasti maksetaan sekä lapsen ja vanhempien välinen sopimus on aina haastava. Juuri siksi kannattaa ainakin yrittää. Sopimuksen teko on nuorelle erittäin hyvä kokemus ja tuloksena syntyy molemmin puolinen sopimus, johon voi aina vedota työsopimuksen ajan.

 

Kirjoittaja: talousasiantuntija Maarit Syrjälä, ProAgria Länsi-Suomi

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa