Osaatko hyödyntää kaikkia mahdollisuuksiasi?

Maaseutuyrityksille on tarjolla monenlaisia palveluita ja apuja. Niiden löytäminen vain on haasteellista, sillä kenttä elää koko ajan. Maakuntauudistus pukkaa päälle elinkeinopalveluissakin, organisaatiot muuttuvat ja hankkeita tulee ja menee.  
 
Kokosimme yhdessä Satakunnan ELY-keskuksen kanssa elokuun lopussa eri toimijoita yhteisille kehittämispäiville kuulemaan, mitä on tällä hetkellä meneillään ja mitä mahdollisesti on tulossa. Päivien tarkoituksena oli saada ajankohtainen tieto meneillään olevista hankkeista ja tarjolla olevista palveluista niin meille yritysten kanssa töitä tekeville kuin tietysti maaseutuyrittäjille, jotta tuet ja palvelut tulisi hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.
 
Paikalla oli kahden päivän aikana yli sata maaseutuyrittäjää ja heidän kanssaan töitä tekevää tahoa. Ensimmäinen päivä oli suunnattu pääasiassa maakunnan YritysSuomi-sopimuskumppaneille. Alustuksena Satakunnan ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton edustajat kertoivat, miten maakuntauudistus etenee. Sen pohjalta keskustelimme siitä, mitä uudistuksessa pitää ottaa huomioon elinkeino- ja kasvupalveluiden osalta. Lopuksi vielä seutujen ja eri kehittämisorganisaatioiden edustajat kertoivat, mitä heillä on meneillään ja mitä haasteita maakunnassa on. Raumalla on menossa positiivinen rakennemuutos ja koko maakunnassa mietitään miten saada osaavaa työvoimaa yrityksille.
 
Toinen päivä oli suunnattu yrityksille. Aamun  pienmessuilla hankkeet ja muut yrityksille palveluja tarjoavat tahot esittelivät toimintaansa.  Yrittäjien oli mahdollista samassa tilassa tutustua moniin eri toimijoihin ja heidän palveluihinsa.  Päivään oli kerätty tietoiskuja eri hankemuodoista, yritys-caseja eri toimialoilta ja eri kehitysvaiheista, jotta yritykset saisivat uusia ideoita ja työkaluja oman toimintansa kehittämiseen. Syntyi monia hyviä keskusteluita esimerkiksi investointien aluetaloudellisista vaikutuksista, kun Satamaidon toimitusjohtaja Jarmo Oksman kertoi Satamaidon uuden meijerin urakoitsijoista ja tavarantoimittajista. Läheltä ostettaessa hyöty jää lähelle. 
 
HC Ässät Porin toimitusjohtaja Eeva Perttula kertoi uudesta toimintamallista. Asiakkaan kuunteleminen kauppaa tehdessä on Perttulan mukaan avainasia. Tänä päivänä ei voi enää myydä samaa ratkaisua kaikille.  Maailma muuttuu ja yritysten pitää reagoida, jos haluavat pärjätä kilpailussa.
 
Saatujen palautteiden mukaan koettiin tärkeäksi, että yrittäjille suunnatut palvelut ja toimijat oli koottu tiivistetysti samaan tilaan verkostoituminen oli helppoa. Kiitosta tuli myös yritysesimerkeistä, jotka olivat innostavia ja loivat positiivista kuvaa. Päiville toivottiin jatkoa myös ensi vuonna ja paikalle entistä enemmän yrittäjiä. Tämä asettaa tietysti painetta järjestäjille, mutta katsotaan! 
 
Kirjoittaja on yritysasiantuntija Sari Uoti, ProYritys, ProAgria Länsi-Suomi
 

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa