Syysviljat hyvässä kasvussa

Syysviljat ovat hyötyneet sateisesta keväästä ja kasvaneet viileissäkin oloissa hyvin Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Samalla kun kevätkylvöt ovat takunneet ja pitkistyneet alueellamme, ovat sateet hyödyttäneet syyskylvöisiä kasveja. Tällä hetkellä satopotentiaali on muodostumassa erittäin hyväksi. Rukiit ovat jo tähkällä ja syysrapsit kukkivat. Syysvehnät ovat tulossa tähkälle juhannuksen jälkeen.  

Hyvä sato vaatii paljon panoksia. Tuleviin sateisiin emme voi vaikuttaa, mutta voimme huolehtia riittävästä lannoituksesta ja kasvinsuojelusta. Kasvitautipaine on kova johtuen sateisista ilmoista ja erityisesti syysvehnän tautiruiskutuksia jouduttaneen tekemään monin paikoin jo suunniteltua aikaisemmin eli ennen tähkälle tuloa. Myös korrensäädettä kannattaa käyttää aiempia vuosia enemmän. Ongelmallisin on lannoituksen ja erityisesti typpilannoituksen riittävyys syysvehnillä. Ympäristötuen lannoitusrajat tulevat vastaan ja kaikkea satopotentiaalia ei saada hyödynnettyä ja varsinkin leipävehnälaatuisen syysvehnän tuottaminen on ongelmallista. Kaikkien kasvutekijöiden osuessa nappiin meillä on mahdollisuudet samoihin satotasoihin kuin Keski-Euroopassa, sillä onhan meillä osin samoja lajikkeitakin viljelyssä.

Kulunut kevät osoittaa, että monipuolisella viljelykasvien valikoimalla on myös mahdollisuus tasata riskejä. Hyvät syysviljakasvustot kompensoivat nyt monin paikoin huonompia kevätviljakasvustoja. Kun perinteisten syyskylvöisten vehnän ja rukiin rinnalle on tullut syysrapsi ja ehkä tulevaisuudessa myös syysohra, on meillä mahdollisuudet kuroa umpeen eurooppalaisten kollegoiden etumatkaa satotasoissa. Kuluvan kasvukauden hyviin kasvustoihin kannattaa nyt panostaa.

Pasi Nummela
Palvelupäällikkö, kasvitilat
ProAgria Länsi-Suomi
0400 970 913
pasi.nummela@proagria.fi