Havaintoja kesän kasvustokäynneiltä

Havaintoja kesän kasvustokäynneiltä

Yleispätevien neuvojen antaminen toimistolta viljelijöille on yleensä haasteellista ja tänä kesänä se on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Olosuhteet ovat vaihdelleet rannikon kuivuudesta sisämaan märkyyteen. Vuosi vuodelta suositummaksi tulleet kasvustokäynnit asiantuntijan kanssa ovat välttämättömiä arvioitaessa kasvustojen kuntoa, viljelytoimenpiteiden onnistumista ja jatkotoimenpiteitä kyseisen pellon olosuhteet huomioiden. Laaja joukko ProaAgrian asiantuntijoita on alkukesän aikana kiertänyt, vilja-, nurmi-, ja vihannespeltoja.

Viljelytoimenpiteitä joudutaan aina säätämään lohkokohtaisesti. Maalajit vaihtelevat ja sitä kautta lannoitusta on säädeltävä jopa lohkon sisällä. Kasvunsääteiden määrät vaihtelevat lohkokohtaisesti ja myös rikkakasvitilanne. Tänä vuonna erityisesti verkkolaikku ohralla ja pistelaikku vehnällä ovat olleet erityisen ärhäköitä. Jos kasvitautitorjuntaa ei ole tehty ajoissa, on joillain lohkolla tautipaine noussut kestämättömäksi. Myös lohkoilta, joilta tauteja on torjuttu, löytyy näitä tauteja. Viljelykierron ja muokkausmenetelmän erot ovat saman tilan sisällä ovat aiempia vuosia selvemmin nähtävissä.

Tällä hetkellä viljan hinnat ovat alhaalla, mutta myyntihetken hintoja voi vain ennustaa. Tämän hetkiset panostukset lisälannoitukseen, hivenlannoitukseen ja kasvinsuojeluun joudutaan tekemään hintaodotusten varassa. Jokainen joutuu arvioimaan lisäpanostustensa panos-tuotto-suhteen päätöstä tehdessään. Tietoa panos-tuotto suhteista on tarjolla, mutta kuinka moni tuntee oman tilansa kohdalla omien peltojensa panos-tuotto-suhteet. Harva tuntee riittävän tarkasti, sillä sadon määrän arviointi on usein silmämääräistä. Tulevaisuudessa teknologia sadonmittaamiseen satokartoituksen avulla tulee edullisemmaksi ja se on yhä useamman saatavilla. Tarkemman satomittauksen avulla saadaan lisää tietoja erilaisten panostusten tuotosta omilta lohkoilta tai lohkon peruskunnossa piileviä puutteita näkyville. Tämä helpottaa tulevaisuudessa pellon peruskunnostusinvestointien kohdistamista huonommin kasvaville alueille ja yhä kallistuvien tuotantopanosten sijoittamista niille pellon osille, joista panostukselle saadaan paras tuotto.

Kesän vaihtelevista olosuhteista huolimatta viljapelloilla kasvaa kelpo kasvusto ja mahdollisuudet keskimääräistä parempaan satoon ovat olemassa, jos kasvustot hoidetaan loppuun asti.

Suotuisaa loppukasvukautta toivottaen,

 

Pasi Nummela

Palvelupäällikkö, kasvitilat

ProAgria Länsi-Suomi

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa