Neuvo 2020

Neuvo 2020

Hyödynnä uutta Neuvo 2020 - Maatilojen neuvontajärjestelmää.

Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut 

Nyt  kaikkien viljelijöiden on mahdollisuus saada suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia maatilan ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuuteen ja luomutuotantoon. 

Neuvo 2020 - Maatilojen neuvontajärjestelmän palvelutarjonta korvaa nykyisen tilaneuvontajärjestelmän. Samalla se laajenee merkittävästi nykyisestä. Esimerkiksi energiasuunnitelmien laadinta siirtyy tämän järjestelmän alle. Neuvontaa tarjotaan Neuvo 2020 -järjestelmän puitteissa myös luomutuotantoon, integroituun kasvinsuojeluun, erilaisiin ympäristökartoituksiin ja uusien ratkaisujen testaamiseen - innovaatioihin - sekä eläinten hyvinvointi- ja terveyskysymyksiin. 
 

Viisi faktaa Neuvo 2020 -palvelusta

 • Viljelijälle ei koidu neuvonnan käytöstä mitään lisätyötä, sillä ProAgria hoitaa kaiken neuvontapalvelun käyttöön liittyvän paperityön hallinnon kanssa.
 • Neuvo- järjestelmän kautta ei voida tehdä esimerkiksi talousneuvontaa, veroneuvontaa, sukupolvenvaihdosneuvontaa tai maatilojen yhtiöittämiseen liittyvä neuvontaa, koska ne eivät sisälly Neuvon osa-alueisiin.
 • Neuvo-järjestelmän kautta ei voida tehdä myöskään palveluja, jotka on laskettu korvauksen piiriin muissa järjestelmissä. Tällaisia ovat esimerkiksi viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja viljavuusnäytteiden otto, jotka on jo huomioitu ympäristökorvauksessa.
 • Monia viljelysuunnittelua tukevia asioita voidaan kuitenkin tehdä Neuvo-palveluna, esimerkiksi ravinnetaselaskentaa, kasvinsuojelun suunnittelua, lannan käytön ja ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseen liittyvää neuvontaa tai maan rakenteen arviointia.
 • Samalla tilakäynnillä voidaan antaa neuvontaa useasta Neuvon osiosta ja tilalla voi olla yhtä aikaa useampia asiantuntijoita. Neuvontaa voidaan antaa myös ryhmälle, jossa on enintään 10 henkilöä. Samalla tilalle voidaan antaa samasta Neuvon osiosta useamman kerran palveluja.
 
 

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
 • Rahat riittämään!
  Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.