Mikä on kasvustosi typpitila?

28.06.2017

Viljat ovat nyt monin paikoin varsin reheviä suotuisan alkukasvukauden jäljiltä. Rehevyyden johdosta viljat ovat käyttäneet tehokkaasti niille keväällä annettuja ravinteita ja tulevat niitä myös jatkossa tarvitsemaan täyden satopotentiaalinsa täyttämiseen. Resurssitehokas typen käyttö on onnistuneen kasvinviljelyn kulmakiviä. Jos haluat selvittää oman kasvustosi typpitilanteen, se onnistuu Yara N-Tester -lehtivihreämittauksen avulla.

Perniöläinen Janne Salminen päätti selvityttää oman Wellamo-kevätvehnänsä lehtivihreätilanteen. Jannen apuna asian selvittämisessä oli ProAgria Länsi-Suomen asiantuntija Olli Saaristo, joka suoritti mittaukset vahvoista kevätviljakasvustoista. Yara N-tester-mittaukset antoivat tuloksiksi muutamaa eri typpisuositusta kasvustoille, jotka oli kylvetty samalla lannoitusreseptillä. Taustalla oli ainakin yksi oletettu tekijä.

”Herneen esikasviarvo taitaa päästä oikeuksiinsa, N-tester näytti hieman matalampaa lisätyppisuositusta herneen, kuin ohran jälkeen kylvetylle kevätvehnälle”, pohti Janne Salminen kevätvehniensä tilannetta.

Saaristo ja Salminen pohtivat ratkaisureseptiä, jolla kevätvehnän ravinnehuoltoa lähdetään loppukasvukautta silmällä pitäen toteuttamaan. Johtopäätöksenä oli antaa tässä vaiheessa täydennyslannoitusta lehtivihreämittauksesta saatuja tuloksia hyödyntämällä. Leipävehnälaadun varmistamiseksi tullaan antamaan vielä tähkävaiheessa pieni lisäys typpeä, rikkiä unohtamatta.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.