Kasvutilannekatsaus 28.4.2015- Kevätkylvöt käynnistyneet Etelä-Suomessa

28.04.2015

Kevätviljojen kylvöjä päästiin aloittamaan viikko sitten, mutta kylvöjen odotetaan käynnistyvän toden teolla sateiden kestosta riippuen tämän ja ensi viikon aikana Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Ensimmäiset sokerijuurikaslohkot kylvettiin Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Varsinais-Suomessa viime viikolla. Kevyillä hietamailla myös varhaisherneen ja –porkkanan kylvöt ja kaalien istutukset ovat käynnistyneet. Viileät säät ovat hidastaneet syysviljojen ja –öljykasvien sekä nurmien kasvuun lähtöä. Kevään tulo on normaalissa aikataulussa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla noin viikon edellä.   
 
Etelä-Suomessa kovat tuulet ehtivät kuivattaa peltojen pintaa, mutta viime päivien sateet ovat tasanneet sopivasti peltojen kosteustilannetta. Keski- Suomessa ja Pohjanmaalla joudutaan vielä odottamaan peltojen kuivumista ja kevättöiden käynnistymistä vähintään viikon ajan ja Kainuussa pari viikkoa. Lapin pellot ovat vielä lumipeitteen alla.

Syysviljat ja nurmet aloittamassa kasvuaan

Syysviljojen ja nurmen kasvu on juuri päässyt tai pääsemässä alkuun eteläisimmässä Suomessa. Viileät säät ovat jarruttaneet kasvuunlähtöä. Syysviljat ja nurmet näyttävät talvehtineen hyvin tai tyydyttävästi. Ainoastaan Etelä-Savossa on havaittu tavanomaista heikommin talvehtineita ruiskasvustoja. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa talvehtimisen onnistumista ei voida vielä arvioida.  Syysrapsi ja –rypsi eivät vielä ole aloittaneet kasvuaan, joten myöskään niiden talvehtimista ei vielä pystytä kunnolla arvioimaan.

Etelä-Suomessa syysviljojen ja –öljykasvien sekä nurmien kevätlannoitukset käynnistyivät jo pari viikkoa sitten. Muualla kevätlannoitukset ovat alkamassa tämän ja ensi viikon aikana.

Kevätkylvöt käynnistyivät viime viikolla

Kevätviljojen kylvöt päästiin aloittamaan kaikkein aikaisimmilla lohkoilla rannikkoalueilla, Lounais-Suomessa ja Hämeessä viime viikolla ja Etelä-Pohjanmaan kaikkein suotuisimmilla lohkoilla Kyrönmaalla jo pari viikkoa sitten. Lounais-Suomessa ja Etelä-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoalueella sekä Etelä-Pohjanmaalla myös sokerijuurikkaan kylvöt alkoivat viime viikolla. Hämeessä sokerijuurikkaan kylvöjä aloiteltiin jo vajaa kaksi viikkoa sitten.

Kevätviljojen kylvöjen arvioidaan pääsevän täyteen vauhtiin tällä tai ensi viikolla Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Vapun tienoille ennustetut sateet hidastavat kuitenkin kylvöjen etenemistä. Rapsin kylvöjä aloiteltiin jo viime viikolla, mutta laajemmin kylvöt käynnistyvät tällä viikolla. Keski-Suomessa pellot ovat vielä märkiä, joten kevätkylvöille päästään aikaisintaan ensi viikolla. Kainuun ja Lapin peltoja peittää vielä lumipeite.

Peltojen märkyys jarruttaa kylvöjen käynnistymistä Keski- ja Pohjois-Suomessa. Leudon talven ja Sisä-Suomen paksun lumipeitteen ansiosta pellot pysyivät roudattomina.

Öljykasvien viljely kiinnostaa

Viljelysuunnitelmien perusteella viljelijät ovat tekemässä hyvin varovaisesti muutoksia eri kasvien viljelyaloihin. Merkittävimmät muutokset koskevat kevätrapsia ja  -rypsiä, joiden viljelyalojen arvioidaan kasvavan Etelä- ja Keski-Suomessa.  Luonnonhoitopelto- ja viherlannoitusnurmialojen arvioidaan puolestaan supistuvan lähes koko maassa.

Ohjelmakauden vaihtuminen on saanut viljelijät harkitsemaan viljelyvalintojaan tavanomaista pidempään. Viljelijöille suunnattujen maksuttomien Neuvo2020-palveluiden kysyntä onkin ollut vilkasta. Tukivalintoihin haetaan nyt selvästi aiempaa enemmän asiantuntijanäkemystä ja -apua. Säädösten ja ehtojen uusiutumisen ja muutosten takia viljelijät ovat olleet varovaisia ja varautuvat tekemään tukihakemuksiinsa täydennyksiä vielä kesäkuun puoliväliin asti.  Ympäristökorvaus on säilyttämässä suosionsa ja vain 5-10 % viljelijöistä ei aio hakea ympäristökorvausta. Tukineuvonnan perusteella suosituimmat ympäristökorvauksen toimenpidevalinnat näyttävät olevan talvikauden kasvipeitteisyys ja luonnonhoitopeltonurmet.

Viileys jarruttaa kasvua puutarhaviljelmillä

Mansikan kasvu ja pensasmarjojen sekä omenapuiden silmujen kehittyminen ovat aivan alussa Etelä-Suomessa ja rannikkoalueella. Muualla maassa kasvustot ovat vielä lepotilassa. Marja- ja hedelmätarhoissa ei ole toistaiseksi havaittu talvivaurioita tai pahoja myyrätuhoja. Talvivaurioita päästään arvioimaan tarkemmin vasta, kun kasvu on alkanut kunnolla.

Varhaisperunoiden istutukset aloitettiin Varsinais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa ennätysaikaisin maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Varsinainen istutuskausi ajoittui huhtikuun alkuun. Kylmät säät ovat koetelleet aikaisin istutettuja varhaisperunakasvustoja. Muovihuoneissa olevat kasvustot ovat säästyneet kylmyydeltä, joten pieniä eriä kotimaista varhaisperunaa valmistuu lakkiaisjuhliin. Viimeisimmät varhaisperunan istutukset aloitettiin maan keskiosissa ja Pohjanmaalla viime viikolla ja ne jatkuvat vielä tällä viikolla.   

Varhaisporkkanan ja –herneen kylvöjä on jo tehty Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Kesäporkkanan ja muiden juuresten kylvöt käynnistyvät maiden lämpenemisen myötä. Ensimmäisiä varhaiskaalin taimia istutettiin Etelä-Savossa jo huhtikuun alussa, mutta laajemmin varhais- ja kukkakaalin ja salaattien istutukset käynnistyivät viime viikolla Etelä-Suomessa.  Kylmät säät ja taimien hidas kehittyminen hidastuttavat istutusten etenemistä.

Katsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta. Lisätietoja antavat Terhi Taulavuori  puh. 020 747 2475 ja peltoviljelyn osalta Sari Peltonen puh. 020 747 2477.
Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta myös paikallisilta ProAgria Keskuksilta.
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, puh. 040 827 7100, puutarha Arja Raatikainen puh. 050 377 9530
ProAgria Etelä-Savo, Matti Ikonen puh. 0400 624 956, Timo Piispa puh. 040 702 4813,  puutarha Mirja Tiihonen puh. 0400 638 138
ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Karjala, Eino Heinola puh. 0400 358 668, Asko Laapas (erityisesti nurmiasiat) puh. 040 721 9991
Kanta-Häme, Heikki Levomäki puh. 040 869 7877, Vesa Koivula 0407092450, Kaija Hinkkanen (erityisesti luomu) puh. 040 709 2475
Kymenlaakso, Mikko Kemppi puh. 040 709 2489, Harri Nopanen puh. 043 824 9603
Pirkanmaa, Ritva Tolppa puh. 0400 163 753, Sari Hiltunen (erityisesti luomu) puh. 050 561 8369, Katri Myry puh. 050 518 4611
Päijät-Häme, Jari Keränen puh. 0400 665 485, Jukka Miettinen 0400 355 551
Uusimaa, Esa Partanen puh. 0400 463 172, Vilma Kuosmanen puh. 040 742 4729

Kasvukauteen liittyvissä erityiskysymyksissä vastaavat:
kasvinsuojeluasiat, Eino Heinola puh 0400 358 668
laiduntaminen, Markku Puttonen puh. 040 709 2484, Asko Laapas puh. 040 721 9991
luomu, Sari Hiltunen puh. 050 561 8369, Pekka Terhemaa puh. 040 518 7130
erikoiskasvit, (avomaanvihannekset) Marja Kallela puh. 040 513 3118, (peruna) Ritva Tolppa p. 0400 163 753
ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Peter Fritzén, puh. 0400 688 507, puutarha Fredrik Björklund, puh. 050 593 4350
ProAgria Kainuu, Matti Partanen, puh.0400 282 092
ProAgria Keski-Pohjanmaa, Jari Vierimaa puh. 040 743 3290, Jari Tikkanen puh. 0400 162 147,Sirkku Koskela puh. 0400 137 124
ProAgria Keski-Suomi, Vesa Laitinen, puh. 020 747 3321, puutarha Marjo Marttinen, puh. 020 747 3322
ProAgria Lappi, Ari Alamikkotervo, puh. 0400 616 970 
ProAgria Länsi-Suomi, Pasi Nummela, puh. 0400 970 913 (Satakunta), Ilpo Hartikainen, puh. 050 569 6881 (Varsinais-Suomi), Marja Tuononen puh. 040 5919 489 (puutarhakasvit)
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, puh. 0400 860 639,  Patrik Erlund, puh. 0400 860 630
ProAgria Oulu, Leila Laine puh. 045 6578 718, Risto Jokela, puh. 0400 285 294, kasvinsuojelu Juha Sohlo, puh.  0400-585506puutarha Kirsti Voho, puh. 0400 387 406
ProAgria Pohjois-Karjala, Kaisa Matilainen (Joensuun seutu), puh. 040 301 2423, Helvi Leinonen (Keski-Karjala) puh. 040 301 2420, Heidi Nevalainen (Pielisen Karjala) puh. 040 301 2428,  puutarha Päivi Turunen, puh. 040 301 2452
ProAgria Pohjois-Savo, Arja Mustonen, puh. 0400 203 755, Anu Rossi, puh. 040 179 5001, puutarha Liisa Pietikäinen, puh. 0400 375 583
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, puh. 0457 526 7303, puutarha Pernilla Gabrielsson, puh. 0457 382 3070
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, puh. 050 4417 511, puutarha Kaisa Haga, puh. 050 911 5920
Seuraavat tiedotteet julkaistaan tiistaisin 12.5., 2.6., 23.6., heinäkuussa tauko, 28.7., 18.8. ja 8.9.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.