Kasvutilannekatsaus 2.6.2015 - Kevätkylvöt edelleen pahasti kesken

02.06.2015

Sateet ja peltojen hidas kuivuminen ovat pitkittäneet kevätkylvöjä koko maassa. Toukokuun sademäärät ovat 1,5-2 kertaiset keskimääräisiin verrattuna lähes koko maassa lukuun ottamatta Karjalaa, jossa satoi hieman keskimääräistä vähemmän. Osa Etelä-Suomen pelloista kärsii pellon pinnan liettymisestä ja paikoitellen on jouduttu tekemään uusintakylvöjä. Roudaton talvi on aiheuttanut ongelmia savimaiden rakenteeseen ja hidastanut peltojen kuivumista. Tällaisena keväänä korostuu maan rakenteesta ja ojituksen toimivuudesta huolehtimisen tärkeys.

Viljelykasvien kehitys on useimmilla alueilla noin viikon jäljessä tavanomaisesta aikataulusta. Varsinais-Suomessa, osassa Uuttamaata ja Hämettä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla sekä osassa Kainuuta kevättyöt ovat jäljessä jopa kaksi viikkoa. Näin myöhässä kevättyöt ovat olleet edellisen kerran vuonna 2010.

Useilla alueilla kylvöt alle puolivälissä

Sateet ja peltojen hidas kuivuminen ovat jarruttaneet kevätviljojen kylvötöiden etenemistä ja saamista päätökseen koko Suomessa. Pisimmällä kevätkylvöt ovat Varsinais-Suomessa, osassa Hämettä ja Etelä-Karjalassa, jossa on  3-5 % peltoalasta kylvämättä. Uudellamaalla, Etelä-Suomen rannikkoalueella, Pirkanmaalla, Hämeessä, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaan rannikkoalueella on edelleen kylvämättä 10-30 % pelloista. Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Kainuun eteläosissa on kylvämättä 35-50 % ja Pohjois-Savossa sekä Kainuun pohjoisosissa 65-90 % peltoalasta. Lapissa on ehditty kylvää vasta 5 % peltoalasta.

Toukokuun puolivälissä kylvetyt kevätviljat ovat orastuneet tavanomaista huonommin Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Syynä huonoon orastumiseen on peltojen kuorettuminen ja kylvö liian märkään maahan.

Syysvehnän ja rukiin kasvu arvioidaan hyväksi tai vähintään tyydyttäväksi lähes koko maassa.. Syysvehnäkasvustot ovat korrenkasvu- tai lippulehtivaiheessa Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla ja pensomisen loppuvaiheessa Pohjois-Pohjanmaalla. Ruiskasvustot ovat tulossa tähkälle Etelä-Suomessa. Syysviljoilla ei ole ollut merkittäviä kasvinsuojeluongelmia lukuun ottamatta Etelä-Suomen rannikkoaluetta, jossa syysviljoissa on esiintynyt lehtilaikkutauteja ja syysvehnässä pistelaikkua.

Ensimmäisinä kylvettyjen kevätviljapeltojen rikkakasviruiskutukset ovat alkamassa Etelä-Suomessa tällä viikolla. Uudellamaalla on runsaasti siemenrikkakasveja, joiden paras torjuntahetki on nyt käsillä. Kasvitauteja ja tuholaisia on havaittu toistaiseksi tavanomaista vähemmän. Riski tautien lisääntymiseen kuitenkin kasvaa sääolosuhteiden jatkuessa kosteina.Etelä-Suomen rannikkoalueella esiintyy jo paikallisesti viljan lehtilaikkutauteja, kuten pistelaikkua ja ohran verkkolaikkua tavanomaista enemmän.

Kevätrypsin kylvöt ovat kevätviljojen kylvöjen tapaan myös useilla alueilla kesken. Esimerkiksi Kymenlaaksossa on kylvetty vasta 30 % suunnitellusta alasta ja Etelä-Pohjanmaalla rypsistä on vielä kylvämättä 40 %. Muualla kylvettävää on vielä 5-20 %.  Rypsi ja rapsi ovat taimettuneet tavanomaista heikommin Etelä-Suomessa. Uudellamaalla rypsikasvustoissa on tavanomaista enemmän rikkakasviongelmia. Kasvitauteja ja tuholaisia sen sijaan on toistaiseksi esiintynyt vähän. Kasvustojen tarkkailu on kuitenkin ajankohtaista.

Viime hetken muutoksia viljelysuunnitelmiin

Viljelysuunnitelmiin on jouduttu tekemään useilla alueilla viime hetken muutoksia sateiden pitkitettyä kylvöjä. Kevätvehnäalaa on jouduttu vähentämään lähes koko maassa. Vähennyksen arvioidaan olevan 5-10 % useimmilla alueilla, Pohjois-Pohjanmaalla jopa 30-40 %. Rehuohran viljelyala on sen sijaan kasvanut lähes koko maassa 5-10 %.  Etelä-Suomessa kauran kylvöalat ovat pysyneet suunnitellussa, mutta maan pohjoisosissa viljelyalaa on jouduttu hieman vähentämään. Etelä-Suomessa on lisätty rypsialaa 10-20 %, mutta muualla maassa puolestaan vähennetty. Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on jouduttu vähentämään härkäpavun viljelyalaa. Etelä-Suomessa kevätviljoja on jouduttu vaihtamaan luonnonhoitopelloiksi (lisäys 10 %).

Säilörehun korjuuseen ensi viikolla

Säilörehun korjuun arvioidaan alkavan viikon kuluessa Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjanmaalla ja Kainuussa säilörehun korjuuseen arvioidaan päästävän juhannusviikolla ja Lapissa juhannuksen jälkeen. Säilörehun satonäkymät vaihtelevat tavanomaisesta hyvään. Sato arvioidaan määrältään ja laadultaan hyväksi Uudenmaan rannikkoalueella, Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Kainuussa, mutta Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla on myös tavanomaista heikompia nurmia. Sään jatkuminen viileähkönä on nurmille eduksi, sillä säilörehunurmien ruokinnallinen laatu säilyy tällöin pidempään hyvänä.

Laidunkausi alkoi parisen viikkoa sitten maan etelä- ja keskiosissa, mutta Pohjois-Suomessa laidunkausi on vasta alkamassa. Lapissa karja pääsee laitumelle ensi viikolla.  Kuivaheinän korjuun arvioidaan alkavan suurimmassa osassa maata vasta juhannuksen jälkeen. Suotuisimmilla lohkoilla Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla korjuu voi käynnistyä juhannusviikolla.  Kuivaheinän satonäkymät vaihtelevat tavanomaisesta hyvään, Etelä-Savossa sen sijaan kuivaheinän sadon arvioidaan jäävän tavanomaista pienemmäksi.

Nurmissa esiintyy tänä vuonna voikukkaa aikaisempia vuosia enemmän.

Mansikka kukkii harson alla

Etelä-Suomessa harsolla suojatut mansikkakasvustot kukkivat parhaillaan, Itä- ja Keski-Suomessa kukinta on vasta alkamassa. Avomaan kasvustoissa kukinta on alkamassa Etelä-Suomessa lämpimimmillä lohkoilla. Kylmä sää on hidastuttanut tuntuvasti mansikkakasvustojen kehitystä, joten varhaismansikoiden satokauden arvioidaan alkavan kunnolla vasta juhannuksen maissa. Ensimmäisiä kotimaisia kasvihuonemansikoita päästiin maistelemaan jo toukokuun puolella.
Herukoiden kukinta on päättymässä Etelä- ja Keski-Suomessa. Herukoiden pölyttymistulosta ei vielä voida täysin arvioida, mutta viileän, sateisen ja tuulisen sään pelätään vähentäneen pölyttäjien liikkumista.

Varhaisvihannesten satokausi alkamassa

Lounais-Suomen lämmittämättömistä kasvihuoneista on korjattu toukokuun alkupuolelta alkaen mm. nippusipulia ja varhaisperunaa. Kasvihuoneista on päästy korjaamaan myös tilliä, rapeaa keräsalaattia, retiisiä ja avomaankurkkua  Ensimmäisiä avomaalta nostettuja varhaisperunoita päästiin maistelemaan viime viikonlopun kevätjuhlissa. Viileästä säästä johtuen varhaisperunan ja –vihannesten kehitys ei ole ollut erityisen nopeaa, joten satoa tulee markkinoille merkittävämpiä määriä vasta lähempänä juhannusta.
Varhais- ja syyskaalien istutukset on saatu päätökseen Etelä-Suomessa ja talvilajikkeiden istutukset ovat pian päättymässä. Porkkanoiden kylvöt on pääosin tehty Etelä-Suomessa, mutta Itä-Suomessa peltojen märkyys on hidastanut kylvöjen etenemistä. Myöhäisten parsa- ja kukkakaalien sekä salaattien istutukset jatkuvat kesäkuun ajan sadonajoitusten mukaisesti. Sateet ovat hidastaneet istuksia jonkin verran ja viileä sää on jarruttanut vihannesten kasvua. Tuholaisia on toistaiseksi esiintynyt vain vähän vihannesmailla, mutta kaalikärpäsen, kaalikoin, porkkanakempin ja –kärpäsen tarkkailu on nyt ajankohtaista. 

Katsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta. Lisätietoja antavat Terhi Taulavuori  puh. 020 747 2475 ja peltoviljelyn osalta Sari Peltonen puh. 020 747 2477.

Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta myös paikallisilta ProAgria Keskuksilta.
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, puh. 040 827 7100, puutarha Arja Raatikainen puh. 050 377 9530
ProAgria Etelä-Savo, Matti Ikonen puh. 0400 624 956, Timo Piispa puh. 040 702 4813,  puutarha Mirja Tiihonen puh. 0400 638 138
ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Karjala, Eino Heinola puh. 0400 358 668, Asko Laapas (erityisesti nurmiasiat) puh. 040 721 9991
Kanta-Häme, Vesa Koivula 0407092450, Kaija Hinkkanen (erityisesti luomu) puh. 040 709 2475
Kymenlaakso, Mikko Kemppi puh. 040 709 2489, Harri Nopanen puh. 043 824 9603
Pirkanmaa, Ritva Tolppa puh. 0400 163 753, Sari Hiltunen (erityisesti luomu) puh. 050 561 8369, Katri Myry puh. 050 518 4611
Päijät-Häme, Jari Keränen puh. 0400 665 485, Jukka Miettinen 0400 355 551
Uusimaa, Esa Partanen puh. 0400 463 172, Vilma Kuosmanen puh. 040 742 4729

Kasvukauteen liittyvissä erityiskysymyksissä vastaavat:
kasvinsuojeluasiat, Eino Heinola puh 0400 358 668
laiduntaminen, Markku Puttonen puh. 040 709 2484, Asko Laapas puh. 040 721 9991
luomu, Sari Hiltunen puh. 050 561 8369, Pekka Terhemaa puh. 040 518 7130
erikoiskasvit, (avomaanvihannekset) Marja Kallela puh. 040 513 3118, (peruna) Ritva Tolppa p. 0400 163 753

ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Peter Fritzén, puh. 0400 688 507, puutarha Fredrik Björklund, puh. 050 593 4350
ProAgria Kainuu, Matti Partanen, puh.0400 282 092
ProAgria Keski-Pohjanmaa, Jari Vierimaa puh. 040 743 3290, Jari Tikkanen puh. 0400 162 147,Sirkku Koskela puh. 0400 137 124
ProAgria Keski-Suomi, Vesa Laitinen, puh. 020 747 3321, puutarha Marjo Marttinen, puh. 020 747 3322
ProAgria Lappi, Ari Alamikkotervo, puh. 0400 616 970 
ProAgria Länsi-Suomi, Pasi Nummela, puh. 0400 970 913 (Satakunta), Ilpo Hartikainen, puh. 050 569 6881 (Varsinais-Suomi), Marja Tuononen puh. 040 5919 489 (puutarhakasvit)
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, puh. 0400 860 639,  Patrik Erlund, puh. 0400 860 630
ProAgria Oulu, Leila Laine puh. 045 6578 718, Risto Jokela, puh. 0400 285 294, kasvinsuojelu Juha Sohlo, puh.  0400-585506puutarha Kirsti Voho, puh. 0400 387 406
ProAgria Pohjois-Karjala, Kaisa Matilainen (Joensuun seutu), puh. 040 301 2423, Helvi Leinonen (Keski-Karjala) puh. 040 301 2420, Heidi Nevalainen (Pielisen Karjala) puh. 040 301 2428,  puutarha Päivi Turunen, puh. 040 301 2452
ProAgria Pohjois-Savo, Arja Mustonen, puh. 0400 203 755, Anu Rossi, puh. 040 179 5001, puutarha Liisa Pietikäinen, puh. 0400 375 583
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, puh. 0457 526 7303, puutarha Pernilla Gabrielsson, puh. 0457 382 3070
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, puh. 050 4417 511, puutarha Kaisa Haga, puh. 050 911 5920

Seuraavat tiedotteet julkaistaan tiistaisin  23.6., heinäkuussa tauko, 28.7., 18.8. ja 8.9.
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.