Kasvutilannekatsaus 20.9.2016: Syyskuun poutasäät pelastivat sadonkorjuun

20.09.2016

Viljasato arvioidaan määrältään ja laadultaan suuressa osassa maata tyydyttäväksi. Osalle kasvustoista pouta tuli kuitenkin liian myöhään ja sadon laatu ehti heikentyä.

Kuluneena kasvukautena parhaiten menestyivät kaura ja kevätvehnä sekä nurmet. Tattari hyötyi alkukesän lämpimyydestä, mutta viljat versoutuivat tavanomaista heikommin. Alkukesän kuivuudesta ja loppukesän märkyydestä kärsi eniten ohra. Pitkä kukinta-aika altisti kevätviljat punahomeelle, mikä näkyy viljan laadussa.

Puinnit loppusuoralla

Syysviljojen puinnit saatiin päätökseen syyskuun alussa. Uudellamaalla kaikkein märimmiltä syysviljalohkoilta ei päästy puimaan satoa. Syysviljoja jouduttiin puimaan tavanomaista kosteampana (puintikosteudet 20-25 %). Etelä-Suomen rannikkoalueella ruissato oli hyvä määrältään ja laadultaan (leipäviljakelpoista 85-90 %), mutta maan itä- ja pohjoisosissa sateet heikensivät sadon laatua. Syysvehnän sato jäi Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tavanomaista pienemmäksi, mutta Uudenmaan rannikkoalueella myös syysvehnästä saatiin hyvä sato laadultaan ja määrältään (leipäviljakelpoista 85-90 %).

Kevätviljoista ohran puinnit ovat edenneet pisimmälle. Ohrasta on puitu 90-95 % suuressa osassa maata. Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Etelä-Pohjanmaalla puinnit on jo saatu päätökseen, mutta Kainuussa ohrasta on vielä puimatta 15-20 %. Puintikosteudet ovat vaihdelleet 16-25 %. Kevätvehnän puinnit ovat edenneet lähes samaan tahtiin ohran puintien kanssa. Kevätvehnästä on puimatta keskimäärin 5-15 %. Puintikosteudet ovat vaihdelleet 16-25 %. Kauran puinnit ovat pisimmällä Pohjanmaalla, jossa korjaamatta on enää 3 % kauroista. Hitaimmin kauran puinnit ovat edenneet Kainuussa, jossa vasta hieman yli puolet kauroista on puitu. Muualla kaurasta on puimatta vain 5-15 %. Puintikosteudet ovat vaihdelleet 16-25 %.

Tänä vuonna tilojen ja lohkojen väliset satoerot ovat tavanomaista suuremmat sateiden paikallisuudesta johtuen Eniten vaihtelua on ohrasadossa. Ohrasadon määrä ja laatu on suuressa osassa maata tyydyttävä, Uudellamaalla ja Etelä-Suomen rannikkoalueella välttävä. Lapissa ohrasato arvioidaan määrältään huonoksi ja laadultaan välttäväksi. Kaura- sadon määrä ja laatu arvioidaan suuressa osassa maata tyydyttäväksi. Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Lapissa kaurasato arvioidaan määrältään ja laadultaan välttäväksi. Myös Uudellamaalla kaurasadon laatu ehti heiketä puinteja odotellessa. Kevätvehnän sato arvioidaan tyydyttäväksi määrältään ja laadultaan lukuunottamatta Uuttamaata, jossa sato jäi määrältään ja laadultaan tavanomaista heikommaksi.

Viljasadosta on myyty ja toimitettu tiloilta tähän mennessä vasta pieni osa. Viljan toimituksien arvioidaan olevan pisimmällä Pohjois-Karjassa, jossa sadosta on toimitettu puolet myyntiin. Viljojen vaikea markkinatilanne näkyy tänä syksynä siten, että sopimuksen alaista sadosta on vain pieni osa.

Rypsin puinnit ovat pisimmällä Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa, jossa sadosta on puitu 80 %. Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla rypsistä on puitu 20 %. Kevätrapsin puinnit ovat vasta alussa, ainoastaan Uudellamaalla kevätrapsin puinnit ovat ehtineet kääntyä lopuilleen. Öljykasvien puintikosteudet ovat vaihdelleet paljon (10-25%). Rypsi- ja rapsisato arvioidaan useilla alueilla keskimääräiseksi. Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Etelä-Pohjanmaalla öljykasvien sato jäi tavanomaista pienemmäksi. Laatuongelmia on havaittu Etelä-Suomen rannikkoalueella, muualla sadon laatu on ollut tyydyttävä.

Härkäpavun puinnit ovat kääntyneet lopuilleen suuressa osassa maata, ainoastaan Pirkanmaalla puinnit ovat vasta alussa. Härkäpavun sato arvioidaan määrältään ja laadultaan keskimääräiseksi. Puintikosteudet ovat olleet 17-25 %. Myös herneen puinnit ovat pian päättymässä- Alasta on enää 5-10 % puimatta lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, jossa herneestä on vielä 30 % puimatta.

Syysviljat ja –öljykasvit orastuneet hyvin

Syyskuun hyvien puintisäiden ansiosta syysviljoja on päästy kylvämään 5-10 % edellisvuotta enemmän. Syysviljat ja –öljykasvit ovat orastuneet hyvin tai vähintään tyydyttävästi koko maassa, Etelä-Pohjanmaalla jopa erinomaisesti. Syysviljoilta on jouduttu torjumaan kahukärpäsiä eteläisimmässä Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaalla. Paikoitellen syysöljykasveilla on havaittu tavanomaista enemmän etanoita.

Laidunkausi jatkuu lokakuun alkuun

Laidunkauden arvioidaan jatkuvan vielä pari viikkoa koko maassa, mikäli säät jatkuvat lämpiminä. Lämpimän sään ansiosta säilörehu- ja laidunnurmet ovat vähintään tyydyttävässä kasvussa.

Maan eteläosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla yli puolella tiloista päästään korjaamaan kolmas säilörehusato. Muualla kolmas sato korjataan 10-40 % tiloista. Sato arvioidaan määrältään hyväksi ja laadultaan keskinkertaiseksi. Talvehtimisen varmentamiseksi nurmet suositellaan niitettäväksi, sillä useimmilla alueilla kasvusto on ehtinyt kasvaa pitkäksi hyvien säiden ansiosta.

Perunoiden nostot lopuillaan

Siemenperunan nostot on saatu päätökseen Etelä-Pohjanmaalla ja muuallakin nostot ovat jo lopuillaan. Siemenperunasadon määrä ja laatu arvioidaan normaaliksi. Tärkkelysperunasta on nostettu Pirkanmaalla 70 % ja Etelä-Pohjanmaalla puolet. Sato arvioidaan määrältään ja laadultaan tyydyttäväksi. Varastoperunan nostot ovat edenneet yli puolen välin koko maassa.

Sokerijuurikkaan nostot ovat alkamassa syyskuun lopulla. Sokerijuurikassato arvioidaan hyväksi päätuotantoalueella Lounais-Suomessa ja muualla tyydyttäväksi. Sokeripitoisuudet ovat kohonneet syyskuun aurinkoisten säiden ansiosta.

Varastovihannesten nostot käynnistymässä

Varastovihannesten korjuu alkoi sipulin nostolla elokuun lopussa. Talvikaalin kasvu on monella tilalla vielä kesken. Varastovihannesten varsinainen korjuukausi on käynnistymässä syyskuun loppupuolella. Viljelmillä ei kiirehditä sadonkorjuun aloittamista lisäkilojen toivossa.

Kukka- ja parsakaalin sekä rapean keräsalaatin satokauden arvioidaan jatkuvan syyskuun loppupuolelle saakka. Nyt korjattavan sadon laatu ja määrä on tyydyttävä. Kaalikoit vioittivat paikoin pahasti viimeisiä parsakaalien istutuseriä ja lyhensivät näin satokautta.

Ahvenanmaan ja Etelä-Suomen omenatarhoissa poimitaan parhaillaan syyslajikkeita. Talvilajikkeet ovat kypsymässä poimintakuntoon hieman etuajassa syyskuun lopussa. Ensimmäiset erät tulevat kauppoihin lokakuun puolivälissä. Myöhäisistä lajikkeista korjataan kookasta omenaa, joiden värittymistä on parantanut elo- ja syyskuun aurinkoiset päivät. Katsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta.

Lisätietoja antaa Terhi Taulavuori puh. 020 747 2475.

Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta myös paikallisilta ProAgria Keskuksilta.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, puh. 040 827 7100, nurmet Sari Vallinhovi puh. 0400 764 217, puutarha Arja Raatikainen puh. 050 377 9530
ProAgria Etelä-Savo, Matti Ikonen puh. 0400 624 956, Timo Piispa puh. 040 702 4813, Anna-Maria Kokkonen puh. 043 825 5371, puutarha Mirja Tiihonen puh. 0400 638 138
ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Karjala, Eino Heinola puh. 0400 358 668, Asko Laapas (erityisesti nurmiasiat) puh. 040 721 9991
Kanta-Häme, Vesa Koivula 0407092450, Kaija Hinkkanen (erityisesti luomu) puh. 040 709 2475
Kymenlaakso, Mikko Kemppi puh. 040 709 2489, Elina Valkeinen puh. 040 709 2490
Pirkanmaa, Ritva Tolppa puh. 0400 163 753, Sari Hiltunen (erityisesti luomu) puh. 050 561 8369, Katri Myry puh. 050 518 4611
Päijät-Häme, Jukka Miettinen 0400 355 551
Uusimaa, Esa Partanen puh. 0400 463 172, Vilma Kuosmanen puh. 040 742 4729
Kasvukauteen liittyvissä erityiskysymyksissä vastaavat:
kasvinsuojeluasiat, Eino Heinola puh 0400 358 668
laiduntaminen, Markku Puttonen puh. 040 709 2484, Asko Laapas puh. 040 721 9991
luomu, Sari Hiltunen puh. 050 561 8369, Pekka Terhemaa puh. 040 518 7130
erikoiskasvit, (avomaanvihannekset) Marja Kallela puh. 040 513 3118, (peruna) Ritva Tolppa p. 0400 163 753
ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Peter Fritzén, puh. 0400 688 507, puutarha Fredrik Björklund, puh. 050 593 4350
ProAgria Kainuu, Maarit Partanen, puh.0400 282 092
ProAgria Keski-Pohjanmaa, Jari Tikkanen puh. 0400 162 147,Sirkku Koskela puh. 0400 137 124, nurmet Sari Harju puh. 040 523 4114
ProAgria Keski-Suomi, Vesa Laitinen, puh. 020 747 3321, nurmet Juhani Peltola puh. 040 586 0042, puutarha Marjo Marttinen, puh. 020 747 3322
ProAgria Lappi, Ari Alamikkotervo, puh. 0400 616 970
ProAgria Länsi-Suomi, Pasi Nummela, puh. 0400 970 913 (Satakunta), Ilpo Hartikainen, puh. 050 569 6881 (Varsinais-Suomi), nurmet Anu Ellä puh. 040 180 1260 ja Jarkko Storberg puh. 0400 849 992, Marja Tuononen puh. 040 5919 489 (puutarhakasvit)
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, puh. 0400 860 639, Patrik Erlund, puh. 0400 860 630
ProAgria Oulu, Leila Laine puh. 045 6578 718, Risto Jokela, puh. 0400 285 294, nurmet Olli Valtonen puh. 040 735 5519 ja Jari Vierimaa puh. 043 8266492, kasvinsuojelu Juha Sohlo, puh. 0400-585506, puutarha Kirsti Voho, puh. 0400 387 406
ProAgria Pohjois-Karjala, Kaisa Matilainen (Joensuun seutu), puh. 040 301 2423, Heidi Nevalainen (Pielisen Karjala) puh. 040 301 2428, nurmet Elina Keski-Soini puh. 040 301 2461, puutarha Päivi Turunen, puh. 040 301 2452
ProAgria Pohjois-Savo, Anu Rossi, puh. 040 179 5001, Essi Tahvola, puh. 040 707 1479, Kirsi Tuovinen, puh. 0400 867 400, puutarha ja peruna Heikki Inkeroinen, puh. 0400 375 584
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, puh. 0457 526 7303, puutarha Pernilla Gabrielsson, puh. 0457 382 3070
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, puh. 050 4417 511, puutarha Kaisa Haga, puh. 050 911 5920

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.