Kasvutilannekatsaus 3.6.2014: Oikullinen sää hidastuttanut kylvöjen loppuunsaattamista

03.06.2014

Kasvutilannekatsaus 3.6.2014

Sateet, viileä sää ja peltomaiden märkyys ovat hidastaneet kylvöjen loppuunsaattamista varsinkin itäisissä osissa maata ja  kasvinsuojelutoimien tekoa eteläisessä Suomessa. Liiallisesta märkyydestä kärsivät kasvustot ovat jo paikoitellen kellastuneet. Kevätkylvöjen arvioidaan olevan 5 vuorokautta jäljessä tavanomaisesta aikataulusta pahiten sateista kärsineessä Itä-Suomessa, mutta Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Lounais-Suomessa kylvötyöt saatiin päätökseen viikon edellä tavanomaisesta aikataulusta.    

Tilojen ja lohkojen väliset erot kylvötilanteessa ovat suuret tänä keväänä. Sateista johtuen osa  pelloista kärsii pinnan kuorettumisesta. Länsi-Suomen rannikkoalueella osa pelloista on saanut vain vähän sateita, joten lannoiterakeet ovat hajonneet huonosti ja kevätviljat kärsivät ravinteiden puutteesta. 

Yöhallat eivät ole vioittaneet merkittävästi viljelyksiä. Ainoastaan Ahvenanmaan marja- ja omenaviljelyksillä yöhallat ovat saattaneet aiheuttaa lieviä vioituksia. Mahdolliset vioitukset tulevat näkyviin vasta myöhemmin.

Säilörehun korjuu alkamassa

Säilörehun korjuu on alkamassa tällä viikolla Etelä-Suomessa ja ensi viikolla maan keskiosissa. Pohjois-Suomessa säilörehun korjuun arvioidaan alkavan juhannusviikolla.  Säilörehun satonäkymät vaihtelevat tavanomaisesta hyvään. Sato arvioidaan määrältään ja laadultaan hyväksi Etelä-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta Etelä-Savossa löytyy myös kasvultaan tavanomaista heikompia nurmia. Sään jatkuminen viileähkönä on nurmille eduksi, sillä säilörehun ruokinnallinen laatu säilyy tällöin hyvänä pidempään.

Kuivaheinän korjuun arvioidaan alkavan kahden viikon kuluessa Etelä- ja Keski-Suomessa ja muualla maassa  juhannuksen jälkeen. Kuivaheinän satonäkymät ovat hyvät Etelä-Suomessa ja muuallakin tyydyttävät. Laidunkausi alkoi suuressa osassa maata parisen viikkoa sitten ja Lapissakin karja pääsee laitumelle ensi viikolla. 

Nurmissa on tänä vuonna tavanomaista runsaammin voikukkaa Uudellamaalla, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaan rannikkoalueella.

Ohran kylvöt pahimmin kesken

Sateet ovat hidastaneet kevätviljojen kylvötöiden saamista päätökseen koko Suomessa. Kevätvehnä on saatu kylvettyä suuressa osassa maata. Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kylvetään parhaillaan viimeisiä lohkoja, mutta Pohjois-Karjalassa kevätvehnästä on vielä kylvämättä 20 %. Kaurakin on monella alueella saatu kylvettyä kokonaan. Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kaurasta on vielä kylvämättä 2-5 %, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Savossa ja Pohjois-Karjalassa 10-20 % ja Kainuussa jopa 25 %.  Pahimmin kesken ovat ohran kylvöt: Uudellamaalla, Pohjanmaan rannikkoalueella, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla kylvämättä on 5 %, Kaakkois-Suomessa ja Savossa 10-20 %, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa 30-35 %. 

Kevätviljat ovat orastuneet hyvin tai erinomaisesti Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kevätvehnä on orastunut parhaiten kevätviljoista. Tavanomaista heikommin orastuneita kevätvehnäkasvustoja löytyy ainoastaan Kymenlaaksosta ja Etelä-Savosta.  Välttävästi orastuneita ohra- ja kaurakasvustoja on Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Savossa.  Satakunnan, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan kaura- ja ohrapelloilla on kuorettumista, mutta peltojen uusintakylvöiltä on vältytty peltojen jyräämisen ansiosta Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.

Syysvehnäkasvustot ovat lippulehtivaiheessa ja ruiskasvustot ovat tulossa tähkälle Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan suotuisimmilla alueilla.  Syysvehnän kasvu arvioidaan tyydyttäväksi lähes koko maassa, ainoastaan Hämeessä ja Pohjois-Savossa kasvustot ovat vain välttäviä. Tavanomaista heikompia ruiskasvustoja löytyy Satakunnasta, Pirkanmaalta, Hämeestä, Kymenlaaksosta ja Pohjois-Savosta.  Syysviljoilla ei ole ollut merkittäviä kasvinsuojeluongelmia lukuun ottamatta Etelä-Suomen rannikkoaluetta, jossa syysvehnässä esiintyy runsaasti pistelaikkua.

Ensimmäisinä kylvettyjen kevätviljapeltojen rikkakasviruiskutukset ovat alkamassa. Sateet ovat hidastaneet ruiskutuksien aloittamista. Etelä-Suomen kevätviljapelloilla on nyt runsaasti siemenrikkakasveja, joiden paras torjuntahetki on nyt käsillä. Kasvitauteja ja tuholaisia on tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista vähemmän. Ainoastaan Etelä-Suomen rannikkoalueella suorakylvetyillä ja kevytmuokatuilla pelloilla esiintyy kasvitauteja muita enemmän. Etelä-Suomessa viljakasvustoista on tavattu jonkin verran kirppoja ja kirvoja.

Kevätrypsin kylvöt ovat pahimmin kesken Etelä-Karjalassa, jossa kylvämättä on vielä 20 % alasta. Muualla rypsistä on kylvämättä enää 2-10 %. Rypsi on taimettunut tavanomaista heikommin Kymenlaaksossa ja Savossa. Etelä-Suomen rypsiviljelmillä on jonkin verran kirppoja, mutta ne eivät ole aiheuttaneet merkittäviä kasvinsuojeluongelmia. Etelä-Karjalassa on paikoitellen rypsikasvustoissa runsaasti kaalikoita, joiden torjuntaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Mansikka aloittanut kukintansa avomaalla

Varsinais-Suomessa mansikan kukinta on pian kääntymässä lopuilleen harson alla. Ahvenanmaalla, Itä- ja Keski-Suomessa kukinta alkaa olla runsaimmillaan harsolla suojatuissa kasvustoissa.  Avomaalla mansikoiden kukinta on alkanut Etelä- ja Keski-Suomessa. Hämeessä raekuurot ovat voineet lievästi  vioittaa kukkivia mansikkakasvustoja. 

Kasvihuoneissa ja tunneleissa kypsyneitä mansikoita päästiin maistelemaan viime viikolla kevätjuhlissa. Harsolla suojatuista mansikkakasvustoista päästään korjaamaan satoa parin viikon sisällä. Satomäärien odotetaan kasvavan hiljalleen juhannusta kohden.

Herukoiden kukinta on päättynyt Etelä- ja Keski-Suomessa. Aikaisten omenalajikkeiden kukinta on päättynyt Etelä- ja Keski-Suomessa. Toukokuun lopun viileä ja sateinen sää on vaikeuttanut pölyttäjien lentämistä marja- ja omenatarhoissa. Pölytystulos arvioidaankin tästä johtuen korkeintaan tyydyttäväksi. Vadelmien kukinta on runsaimmillaan tunneleissa ja avomaallakin nuput ovat jo tulleet esille maan keskiosaa myöten. Ahvenanmaalla kesä- ja syysomenoiden kukinta on runsaimmillaan ja kukinnan arvioidaan päättyvän viikon kuluessa.  Myös talvilajikkeiden kukinta on pian runsaimmillaan.  Etelä-Suomessa omenoiden kukinta on hieman Ahvenanmaata edellä.

Kevään juhlissa maisteltiin ensimmäisiä varhaisvihanneksia

Lounais-Suomen lämmittämättömistä kasvihuoneista on korjattu toukokuun alkupuolelta alkaen mm. nippusipulia ja –naurista ja leikkotilliä. Myös varhaisperunaa on korjattu toukokuun puolivälistä alkaen.  Ensimmäisiä avomaalta nostettuja varhaisperunoita päästiin maistelemaan viime viikonlopun kevätjuhlissa. Viileästä säästä johtuen varhaisperunan kehitys ei ole ollut erityisen nopeaa ja satoa tulee markkinoille normaaliin aikaan aikaisesta istutusten aloituksesta huolimatta. Varhaisperunan nostomäärät  kasvavat juhannusta kohden.

Kukka-, varhais- ja kiinankaalin satokausi on käynnistymässä viikon kuluessa Etelä-Suomessa. Myös jäävuorisalaatin korjuuseen odotetaan päästävän ensi viikolla. Varhaisvihannesten satokauden odotetaan pääsevän kunnolla käyntiin juhannuksen maissa.

Varhais- ja syyskaalien istutukset on saatu päätökseen Etelä-Suomessa ja talvilajikkeidenkin istutukset ovat pian päättymässä. Porkkanoiden kylvöt on pääosin tehty Etelä-Suomessa, mutta Itä-Suomessa rankat sateet ovat hidastaneet kylvöjen etenemistä.  Myöhäisten parsa- ja kukkakaalien sekä salaattien istutukset jatkuvat kesäkuun ajan sadonajoitusten mukaisesti. Sateet ovat hidastaneet istutuksia jonkin verran. Viileä sää on jarruttanut hieman vihannesten kasvua.  Kaalipelloilla on havaittu paikoitellen runsaasti kaalikoita. Muidenkin tuholaisten, kuten kaalikärpäsen, porkkanakempin ja –kärpäsen tarkkailu on nyt ajankohtaista. 
 
Katsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta. Lisätietoja antavat Terhi Taulavuori  puh. 020 747 2475 ja peltoviljelyn osalta Sari Peltonen puh. 020 747 2477.

Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta myös paikallisilta ProAgria Keskuksilta:

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, puh. 040 827 7100, puutarha Arja Raatikainen puh. 050 377 9530
ProAgria Etelä-Savo, Matti Ikonen puh. 0400 624 956, Timo Piispa puh. 040 702 4813,  puutarha Mirja Tiihonen puh. 0400 638 138
ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Karjala, Eino Heinola puh. 0400 358 668, Jussi Nurkka puh. 040 189 6820, Asko Laapas (erityisesti nurmiasiat) puh. 040 721 9991
Kanta-Häme, Samuel Jussila 040 595 7515, Heikki Levomäki puh. 040 869 7877, Kaija Hinkkanen (erityisesti luomu) puh. 040 709 2475
Kymenlaakso, Harri Nopanen puh. 043 824 9603, Mikko Kemppi puh. 040 709 2489
Pirkanmaa, Ritva Tolppa puh. 0400 163 753, Sari Hiltunen (erityisesti luomu) puh. 050 561 8369, Katri Myry puh. 050 518 4611
Päijät-Häme, Jari Keränen puh. 0400 665 485, Jukka Miettinen puh. 0400 355 551, Harri Touru p. 040 709 2474
Uusimaa, Esa Partanen puh. 0400 463 172, Vilma Kuosmanen puh. 040 742 4729, Juha Simola p. 0400 461 715
Kasvukauteen liittyvissä erityiskysymyksissä vastaavat:
kasvinsuojeluasiat, Eino Heinola puh 0400 358 668
laiduntaminen, Markku Puttonen puh. 040 709 2484, Asko Laapas puh. 040 721 9991
luomu, Sari Hiltunen puh. 050 561 8369, Pekka Terhemaa puh. 040 518 7130
viljamarkkinat, Jussi Nurkka puh. 040 189 6820
erikoiskasvit, (avomaanvihannekset) Marja Kallela puh. 040 513 3118, (marjat ja hedelmät) Tiina Peltue puh. 040 558 6100, (peruna) Ritva Tolppa p. 0400 163 753

ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Peter Fritzén, puh. 0400 688 507, puutarha Fredrik Björklund, puh. 050 593 4350
ProAgria Kainuu, Matti Partanen, puh.0400 282 092
ProAgria Keski-Pohjanmaa, Sirkku Koskela, puh. 0400 137 124, Jari Tikkanen 0400 162 147, Seija Roimela 040 8479 740
ProAgria Keski-Suomi, Vesa Laitinen, puh. 020 747 3321, puutarha Marjo Marttinen, puh. 020 747 3322
ProAgria Lappi, Ari Alamikkotervo, puh. 0400 616 970 
ProAgria Länsi-Suomi, Pasi Nummela, puh. 0400 970 913 (Satakunta), Ilpo Hartikainen, puh. 050 569 6881 (Varsinais-Suomi), Marja Tuononen puh. 040 5919 489 (puutarhakasvit)
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, puh. 0400 860 639,  Patrik Erlund, puh. 0400 860 630
ProAgria Oulu, Leila Laine puh. 045 6578 718, Risto Jokela, puh. 0400 285 294, puutarha Kirsti Voho, puh. 0400 387 406
ProAgria Pohjois-Karjala, Kaisa Matilainen (Joensuun seutu), puh. 040 301 2423, Helvi Leinonen (Keski-Karjala) puh. 040 301 2420, Heidi Nevalainen (Pielisen Karjala) puh. 040 301 2428,  puutarha Päivi Turunen, puh. 040 301 2452
ProAgria Pohjois-Savo, Arja Mustonen, puh. 0400 203 755, Anu Rossi, puh. 040 179 5001, puutarha Liisa Pietikäinen, puh. 0400 375 583
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, puh. 0457 526 7303, puutarha Pernilla Gabrielsson, puh. 0457 382 3070
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, puh. 050 4417 511, 1.5. alkaen puutarha Kaisa Haga, puh. 050 911 5920

 Seuraavat tiedotteet julkaistaan tiistaisin 24.6., heinäkuussa tauko, 29.7., 19.8. ja 9.9.2014

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.